Напрямок  досліджень

UARU

Основними напрямками  наукових досліджень інституту є:

  - розробка наукових засад підвищення ефективності використання природного газу та альтернативних теплоносіїв  як основи для створення нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

  - дослідження у галузі прикладної теорії горіння, термодинаміки, міжфазного тепло- і масообміну та розробка на цій основі нових теплотехнологічних процесів і обладнання;

  - дослідження з охорони довкілля з метою створення науково-технологічних засад захисту атмосферного повітря від забруднень, термічного знешкодження твердих побутових відходів та особливо небезпечних речовин та відходів.

         Наукові, науково-технічні та організаційні роботи з використання синтез-газу для прямого одержання заліза, що виконуються в інституті, вважаються  одними з пріоритетних в НАН України

        В інституті виконуються фундаментальні дослідження в галузі термодинаміки складних газових систем, тепло- та масообміну, газової динаміки, термохімії. На їх основі   створені та впроваджені у виробництво нові технології та обладнання для ефективного використання газу та інших теплоносіїв в базових галузях промисловості – металургії, енергетиці, хімічній та газовій, машинобудуванні, виробництві будівельних матеріалів, в комунальному господарстві.

             Зроблено значний внесок у вирішення проблеми захисту атмосферного повітря від шкідливих викидів енергетичних установок. Всі зазначені розробки та багато інших впроваджені у виробництво із значними економічними ефектами. Отримані результати досягнуті завдяки створенню наукових  напрямків та шкіл в галузях чорної та порошкової металургії,  теплотехніки,  газотехніки, промислової екології.

          До новітніх розробок інституту належать технології  використання природного та супутнього нафтового газу як моторного палива транспортних та стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння;  програмні комплекси для обрахування технологічних схем газопереробних заводів; технології виробництва перліту та сіопору, отримання терморозширеного графіту та виробів з нього; технології та обладнання для децентралізованого опалення житлових та промислових комплексів -   контактно-поверхневі нагрівачі води, променеві нагрівачі, котли малої та середньої потужності. Вказані розробки широко впроваджені в промисловість України, країн СНД та інших країн і пропонуються для подальшого впровадження.

          Поряд з зазначеною тематикою подальші задачі інституту пов’язані з розширенням ресурсної бази енергетики, розробкою нових енергозберігаючих технологій, спрямованих на підвищення енергетичної незалежності держави.

EN

© 2017  Інститут Газу НАН України

Україна,  03113, Київ-113, вул. Дегтярівська, 39

                          E-mail: bor.ilienko@gmail.com

Тел.: (044) 456-44-71, факс.: (044) 456-88-30

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ ГАЗУ

Головна

Історія і діяльність

Напрямок досліджень

Дирекція та наукові відділи

Розробки

Контакти

Інформація

     Спеціалізовані сайти

      наукових відділів

      Партнерска програма

     Державні закупівлі

     Центр колективного  

     користування НАН України

     Газова хроматографія та

сорбометрія

Аспірантура, докторантура

        Аспірантура

        Докторантура

       Документи для зарахування

       Паспорт спеціальності

       Спеціалізована  

       вчена рада