Відділ плазмових технологій

UARU

© Інститут Газу НАН України

Україна,  03113, Київ-113, вул. Дегтярівська, 39

                                  E-mail: zhovt@ukr.net

Тел.: (044) 455-59-01, факс.: (044) 456-88-30

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ ГАЗУ

                                 Співробітники відділу плазмових технологій (2009 р.) – зліва-направо:

перший ряд – Назаренко В.Г., Рудой А.П., Жовтянський В.А., Сухоребра С.А., Лютик М.П., Борисенко М.В.;

другий ряд - Невзгляд І.О., Четвериков В.В., Чертопалов Є.П., Коваль С.М., Рассоха А.В., Старинський Ю.В.

EN

Загальна інформація

Відділ плазмових технологій Інституту газу – єдиний у Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України, де представлені плазмові дослідження.

Вивчення властивостей електродугової плазми в газоповітряної суміші, її взаємодії з матеріалами, а також розробки і виробництва плазмотронів систем і пристроїв для плазмового напилення почалися в Інституті газу в кінці 60-х років під керівництвом академіка І. М. Карпа. Використання як плазмоутворюючого газу суміші повітря з метаном або пропан-бутаном замість інертних газів дозволило істотно підвищити ефективність і продуктивність,Відділ плазмових технологій Інституту газу департаменту є єдиним у Відділі фізико-технічних проблем енергетики НАН України, де представлені плазмові дослідження.

Вивчення властивостей електродугової плазми в газоповітряній суміші, її взаємодії з матеріалами, а також розробки і виробництво плазмотронних систем і пристроїв для плазмового напилення почалися в Інституті газу в кінці 60-х років під керівництвом академіка І. М. Карпа. Використання як плазмоутворюючого газу суміші повітря з метаном або пропан-бутаном замість інертних газів дозволило істотно підвищити ефективність і продуктивність, а також знизити вартість напилення завдяки додатковому тепловому нагріванню при спалюванні органічного палива і наявності молекулярних компонентів продуктів дисоціації. Останнє зумовлює розширення високотемпературної зони в плазмовому струмені продуктів згоряння. Максимальну якість порошкового покриття забезпечує надзвуковий режим роботи плазмотрона. На початку 70-х рр. Інститут газу створив ряд установок потужністю 120 кВт для порошкового покриття деталей металургійного обладнання. З 1986 року вироблялися установки для плазмового напилення «Київ-7» потужністю 80 кВт. Протягом більше 35 років спеціалісти Інституту газу розробили також багато зразків сучасного спеціалізованого обладнання для напилювання і плазмового зміцнення деталей машин.

Нині у Відділі плазмових технологій Інституту газу здійснюються також активні фундаментальні та прикладні дослідження в галузі фізики плазми (д. ф.-м. н. Жовтянський В.А., к. ф.-м. н. Лелюх Ю.І. , к. ф.-м. н. Ткаченко Я.В.). Послідовно розвивається концепція відхилення від стану рівноваги щільної плазми внаслідок радіаційного перенесення випромінювання. Цей ефект може бути використаний для підвищення енергоефективності плазмових технологій. Складність цієї проблеми зумовлюється інтегральним взаємозв'язком всіх елементарних об'ємів у плазмі. При цьому виключається також застосування дифузійного наближення.

Здійснюються активні дослідження і розробки на основі застосування плазмотронів у процесах, пов'язаних з отриманням синтез-газу, а також поліпшенням експлуатаційних властивостей покриттів, одержуваних плазмовим розпиленням (д. т. н. Петров С. В., к. т. н. Рудий А.П,). Ще один напрям прикладних досліджень плазми - використання її в процесах модифікації поверхні деталей машин у жевріючому і дуговому розрядах низького тиску в атмосфері азоту і суміші аргон-азот (Назаренко В. Г., Хомич В.О.).

У відділі накопичений значний досвід знешкодження небезпечних відходів, зокрема, пестицидів (к. т. н. Четвериков В.В., к. х. Н. Сухоребра С.О.). Реалізована технологія їх газифікації в розплавах солей лужних металів.

Дослідження відділу здійснюються нині в тісному співробітництві з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Інститутом електрофізики та електроенергетики РАН (Санкт-Петербург), Інститутом фізики плазми Академії наук Чеської Республіки (Прага), Литовським енергетичним інститутом (Каунас).

Головна

Історія і діяльність

Напрямок досліджень

Дирекція та наукові відділи

Розробки

Контакти

    Інформація

     Спеціалізовані сайти

      наукових відділів

 

Видавнича діяльність

Важнейшие публикации и доклады на конференциях сотрудников отдела по 2009 г.